Denda Vivas

PDF-ZPL

API URL:

              

Method:POST

https://pdf-zpl.denda.ro/api/v1/pdf-to-zpl/convert/<<Api KEY>>

Parametri:

 • url_pdfsursa fișierului pdf <<https://exemple.com/file.pdf>>.
  *doar https in caz contrar va aparea eroarea <<"code": "ERR_INVALID_PROTOCOL">>
 • width & height → specifica dimensiunile exacte ale codului zpl, pentru a permite încadrarea in diferite formate (A4,A6...).
  *doar valori numerice
 • horizontalSpace → plasarea pe orizontala a conținutului *doar valori numerice
 • verticalSpace → plasarea pe verticala a conținutului *doar valori numerice
              

'Content-Type': 'application/json' { "url_pdf" : "https://exemple.com/file.pdf", "width" : 800, "height" : 1100, "horizontalSpace" : 25, "verticalSpace" : 45 }

Fragment de cod:

                let header = new Headers();
                header.append("Content-Type", "application/json");
                
let data = JSON.stringify({ "url_pdf": "https://exemple.com/file.pdf", "width": 800, "height": 1100, "horizontalSpace": 25, "verticalSpace": 45 });
let options = { method: 'POST', headers: header, body: data, redirect: 'follow' };
fetch("https://pdf-zpl.denda.ro/api/v1/pdf-to-zpl/convert/<<APY KEY>>", options) .then(response => response.json()) .then(result => console.log(result)) .catch(error => console.log('error', error));
                const axios = require('axios');
                
let data = JSON.stringify({ "url_pdf": "https://exemple.com/file.pdf", "width": 800, "height": 1100, "horizontalSpace": 25, "verticalSpace": 45 });
let config = { method: 'post', url:"https://pdf-zpl.denda.ro/api/v1/pdf-to-zpl/convert/<<APY KEY>>", headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, data : data };
axios(config) .then(function (response) { console.log(JSON.stringify(response.data)); })
.catch(function (error) { console.log(error); });
                <?php
                
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'https://pdf-zpl.denda.ro/api/v1/pdf-to-zpl/convert/<<APY KEY>>', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{ "url_pdf":"https://exemple.com/file.pdf", "width":800, "height":1100, "horizontalSpace": 25, "verticalSpace": 45 }', CURLOPT_HTTPHEADER => array( 'Content-Type: application/json' ), ));
$response = curl_exec($curl); if (curl_errno($curl)) { print "Error: " . curl_error($curl); } echo '<pre>'; print_r($response); echo '<pre>'; curl_close($curl);
                  let settings = {
                  "url": "https://pdf-zpl.denda.ro/api/v1/pdf-to-zpl/convert/<<APY KEY>>",
                  "method": "POST",
                  "timeout": 0,
                  "headers": {
                  "Content-Type": "application/json"
                  },
                  
                  
"data": JSON.stringify({ "url_pdf": "https://exemple.com/file.pdf", "width": 800, "height": 1100, "horizontalSpace": 25, "verticalSpace": 45 }), }
$.ajax(settings).done(function (response) { console.log(response); });

Răspunsul cererilor:

Apare atunci când toate funcțiile sau executat fără problema.

                {
                  "status":"success",
                  "message":"Itelligent PDF-ZPL Convertor",
                  "zpl":"ZPL CODE"
                }
              

Apare atunci când URL sitului este invalid sau nu conține fișierul respectiv.

                {
                  "status":"failed",
                  "message":"url invalid"
                }
            

Apare atunci când api key-ul specificat nu este indetificat in baza de date.

                {
                  "status":"failed",
                  "message":"Invalid Api Key"
                }
            

Poate fi cauzata de salvarea incorecta a pdf-ului.

              {
                "status":'failed',
                "message":'failed to extract data from pdf',
                "error":((error))
              }
            

Poate fi cauzata de o eroare in conversie:

                {
                "status":'failed'
                "message":'failed to convert pdf to zpl',
                "error":((error))
                }
              

API URL:

              

Method:POST

https://pdf-zpl.denda.ro/api/v1/pdf-to-zpl/print/<<Api KEY>>

Parametri:

 • ipadresa ip a router-ului.
 • port port-ul imprimantei.
 • zpl → codul zpl.
              

'Content-Type': 'application/json' { "ip" : "127.0.0.1", "port " : 5000, "zpl" : "^XA^FDHello World^XZ~PS" }

Fragment de cod:

                let header = new Headers();
                header.append("Content-Type", "application/json");
                
let data = JSON.stringify({ "ip": "127.0.0.1", "port": 5000, "zpl": "^XA^FDHello World^XZ~PS" });
let options = { method: 'POST', headers: header, body: data, redirect: 'follow' };
fetch("https://pdf-zpl.denda.ro/api/v1/pdf-to-zpl/print/<<APY KEY>>", options) .then(response => response.json()) .then(result => console.log(result)) .catch(error => console.log('error', error));
                const axios = require('axios');
                
let data = JSON.stringify({ "ip": "127.0.0.1", "port": 5000, "zpl": "^XA^FDHello World^XZ~PS" });
let config = { method: 'post', url:"https://pdf-zpl.denda.ro/api/v1/pdf-to-zpl/print/<<APY KEY>>", headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, data : data };
axios(config) .then(function (response) { console.log(JSON.stringify(response.data)); })
.catch(function (error) { console.log(error); });
                <?php
                
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'https://pdf-zpl.denda.ro/api/v1/pdf-to-zpl/print/<<APY KEY>>', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{ "ip":"127.0.0.1", "port":5000, "zpl":"^XA^FDHello World^XZ~PS" }', CURLOPT_HTTPHEADER => array( 'Content-Type: application/json' ), ));
$response = curl_exec($curl); if (curl_errno($curl)) { print "Error: " . curl_error($curl); } echo '<pre>'; print_r($response); echo '<pre>'; curl_close($curl);
                  let settings = {
                  "url": "https://pdf-zpl.denda.ro/api/v1/pdf-to-zpl/print/<<APY KEY>>",
                  "method": "POST",
                  "timeout": 0,
                  "headers": {
                  "Content-Type": "application/json"
                  },
                  
                  
"data": JSON.stringify({ "ip": "127.0.0.1", "port": 5000, "zpl": "^XA^FDHello World^XZ~PS" }), }
$.ajax(settings).done(function (response) { console.log(response); });

Răspunsul cererilor:

Apare atunci când toate funcțiile sau executat fără problema.

                {
                  "status":"success",
                  "message":"Itelligent PDF-ZPL Convertor - successful printing.",
                  "ip":"127.0.0.1",
                  "port":5000,
                  "zpl":"ZPL CODE"
                }
              

Apare atunci când sunt probleme cu conexiunea pe baza adrese ip / port dintre server si imprimanta.

                {
                  "status":"failed",
                  "error":{print error},
                  "ip":"127.0.0.1",
                  "port":5000
                }